Country Homes on Acreage

Homes on Acreage

 • 325000
  2420 oakridge, denton 76209
  New Listing
  Acres:
  0.33 ±
  County:
  Denton
  City/St:
  Denton, TX
  0.328
  1612899687
  1612472380
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $325,000
  residentialproperty singlefamily
  Residential PropertySingle Family
 • 920000
  4009 baldomera st, flower mound
  Under Contract
  Acres:
  0.35 ±
  County:
  Denton
  City/St:
  Flower Mound, TX
  0.346
  1613688024
  1610745659
  0
  Status:
  Under Contract
  Price:
  $920,000
  residentialproperty
  Residential Property
 • 1650000
  hilltop home on 23 acres- elm bottom circle, aubrey
  New Listing
  Acres:
  23.17 ±
  County:
  Denton
  City/St:
  Aubrey, TX
  23.17
  1614030095
  1611957938
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $1,650,000
  farms ranches residentialproperty
  FarmsRanchesResidential Property
 • 1100000
  house on 105 acres, cr 218 gainesville
  Under Contract
  Acres:
  105 ±
  County:
  Cooke
  City/St:
  Gainesville, TX
  105
  1612820446
  1611696164
  0
  Status:
  Under Contract
  Price:
  $1,100,000
  farms ranches residentialproperty
  FarmsRanchesResidential Property
 • 569000
  2957 union hill rd, sanger, tx 76266
  Under Contract
  Acres:
  1.11 ±
  County:
  Denton
  City/St:
  Sanger, TX
  1.105
  1612392042
  1609784133
  0
  Status:
  Under Contract
  Price:
  $569,000
  residentialproperty singlefamily
  Residential PropertySingle Family
 • 299900
  2121 windsor farms dr, denton, tx 76207
  Under Contract
  Acres:
  0.14 ±
  County:
  Denton
  City/St:
  Denton, TX
  0.14
  1610664082
  1610401941
  0
  Status:
  Under Contract
  Price:
  $299,900
  residentialproperty
  Residential Property
 • 399900
  770 camilla lane, lantana 76226
  New Listing
  Acres:
  0.12 ±
  County:
  Denton
  City/St:
  Lantana, TX
  0.122
  1612378804
  1612377315
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $399,900
  singlefamily
  Single Family
 • 399000
  48 +/- ac cr 178
  Acres:
  48 ±
  County:
  Cooke
  City/St:
  Gainesville, TX
  48
  1606149608
  1600783589
  0
  Status:
  Available
  Price:
  $399,000
  farms residentialproperty
  FarmsResidential Property
 • 673200
  68 +/- ac cr 178
  Acres:
  68 ±
  County:
  Cooke
  City/St:
  Gainesville, TX
  68
  1607635804
  1600785701
  0
  Status:
  Available
  Price:
  $673,200
  farms ranches residentialproperty
  FarmsRanchesResidential Property
 • 0
  lots in country club road estates
  New Listing
  Acres:
  0.5 ±
  County:
  Denton
  City/St:
  Denton, TX
  0.5
  1611849607
  1605645729
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $0
  residentialproperty singlefamily lot
  Residential PropertySingle FamilyLot